KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Sözleşme

Kullanım Sözleşmesi;

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA edirnegezi.com‘un TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR 

1. Taraflar
Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanım Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), edirnegezi.com ve İnternet Hizmetleri (kısaca “EDİRNE GEZİ” ya da site sahibi “Şirket” olarak yer alacaktır) ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, sitenin kullanım koşulları ve kullanıcılarla site sahibi şirketin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması butonuna basıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. 

Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Site Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Etkinlik düzenleyici de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda kullanıcı olabilir. Etkinlik düzenleyici kısaca bu sözleşmede “ED” olarak yer alabilir. “Ed” Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Tanımlar EDİRNE GEZİ: EDİRNE GEZİ ve İnternet Hizmetleri unvanlı, edirnegezi.com sitesinin sahibi firmadır. Site: www.edirnegezi.com alan adıyla veya ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.


Site Hizmetleri: 

Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, sitenin internet kullanıcılarına çeşitli eğlence ve kültürel etkinlikleri duyurması, ED’lerin düzenleyeceği etkinlikleri site platformunu kullanarak duyurması ve etkinliklere katılım için davetiye, katılım hakkı, rezervasyon vb hizmetlerin sağlanması site hizmetlerini oluşturmaktadır. 

Etkinlik düzenleyici: Site vasıtasıyla kendi adına ya da tüm internet kullanıcılarına duyurulmak üzere genel olarak eğlence, spor, sanatsal ya da kültürel etkinlik oluşturan ve siteye üye olan kullanıcı gerçek ya da tüzel kişilerdir. 

Etkinlik; Sitede duyurusu yapılan sanat, müzik, eğlence, bilimsel ya da kültürel amaçlı ücretli ya da ücretsiz tüm sosyal aktivitelerdir.

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve/veya Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan etkinlik düzenleyiciler de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişidir. 

Katılımcı: Site üzerinden herhangi bir etkinliğe rezervasyon yaptırarak ve/veya herhangi bir etkinlikten rezervasyon hizmeti satın alarak etkinliğe katılım hakkı elde etmiş ve/veya bu işlemleri gerçekleştirmiş kişilerin haklarını devrettikleri gerçek veya tüzel kişilerdir. Katılımcılar aynı zamanda site kullanıcısı olabilirler. 

Platform: Etkinlik düzenleyicilerin organizasyon düzenlemesine, bu etkinlikleri duyurmasına, etkinlikler için rezervasyon hizmeti sunmasına, etkinlik bedelini tahsil edebilmesine, kullanıcıların etkinlikleri inceleyebilmesine, seçmiş oldukları etkinliklere katılmak için rezervasyon adeti seçebilmesine ve ödeme yapabilmesine, etkinliklere giriş yapabilmeleri için biletin elektronik posta veya kısa mesaj olarak gönderilebildiği kullanıcılar tarafından kullanılan yazılım ön yüzüdür. 

Etkinlik Düzenleyici Satış Sistemi: Etkinliklerin düzenlenmesi için site içerisinde kullanım yeri açılması ve çeşitli imtiyazların oluşmasına imkan sağlanması, kullanıcılar ve/veya katılımcılar tarafından, sitenin anlaşmalı olduğu bankanın web pos/sanal pos hizmeti kullanılarak ödemesinin yapılabildiği, yapılan ödeme karşılığında da rezervasyon kaydının oluşturularak, katılımcı ve/veya kullanıcılara rezervasyon/bilet/davetiye vb. bilgilerinin kısa mesaj hizmeti ve/veya elektronik posta yolu ile ulaştırılabildiği işlemleri sağlayan yazılımdır. 

Havuz Hesap: EDİRNE GEZİ tarafından, anlaşmalı banka nezdinde etkinlik düzenleyici özelliğini satılması ile elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır. 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 

a) Üyelik işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Site’nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve EDİRNE GEZİ tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisi sağlanamaz. 

b) Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile EDİRNE GEZİ tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, EDİRNE GEZİ tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

5. Hak ve Yükümlülükler 

5.1. Kullanıcı ve EDİRNE GEZİ’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, EDİRNE GEZİ’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple EDİRNE GEZİden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’ların EDİRNE GEZİ tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği,saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden EDİRNE GEZİ‘nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. EDİRNE GEZİ, Kullanıcı’lar tarafından edirnegezi.com sitesine iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, site üyelerine veya etkinlik düzenleyicisine taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı’lar, EDİRNE GEZİ‘nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) EDİRNE GEZİ, Site üzerinden, EDİRNE GEZİ’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle EDİRNE GEZİ tarafından sağlanmış olabilir ve link ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi
desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EDİRNE GEZİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) EDİRNE GEZİ’nın sunduğu hizmet’lerden yararlananlar ve site’yi kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, EDİRNE GEZİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla EDİRNE GEZİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete
girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde EDİRNE GEZİ sorumlu tutulamaz.

h) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı EDİRNE GEZİ’nin, EDİRNE GEZİ’nin yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da etkinlik düzenleyicisi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. EDİRNE GEZİ, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Sitenin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden EDİRNE GEZİ’nin 3. kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal
etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da kullanıcıya bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple EDİRNE GEZİ’nin kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple EDİRNE GEZİ’nin hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak
; etkinlik düzenleyicisi tarafından site üzerinden duyurulan etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 5 iş günü içinde etkinlik katılımcılarının EDİRNE GEZİ’e durumu bildirmeleri gerekir. Bildirim sonrası EDİRNE GEZİ’nin tarafından yapılacak kontrol sonucunda etkinliğin gerçekleşmediğinin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış katılımcılara ücretleri, EDİRNE GEZİ tarafından katılımcıların kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Belirtilen sürede, etkinlik veya ED hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle ED’ye transfer edilir.

k) Etkinlik programının iptali, ertelenmesi ya da etkinliğin herhangi bir sebeple katılımcıların beklendiği şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle EDİRNE GEZİ’nin bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde katılımcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan EDİRNE GEZİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.  Etkinliğin gerçekleşme biçimine, etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceğine ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak EDİRNE GEZİ’nin 3. Kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da kullanıcılara karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

l) EDİRNE GEZİ, sitenin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, EDİRNE GEZİ, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad, taahhüt vermemektedir. Site ve içeriği “mevcut haliyle" sunulmaktadır. EDİRNE GEZİ, site üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. EDİRNE GEZİ,  sitenin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. EDİRNE GEZİ sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

m) EDİRNE GEZİ, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına haizdir. EDİRNE GEZİ, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

n) EDİRNE GEZİ tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, EDİRNE GEZİ ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

o) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde EDİRNE GEZİ’nın uğrayacağı her türlü
zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) EDİRNE GEZİ kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için sitesinde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve sitesini istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. EDİRNE GEZİ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, EDİRNE GEZİ tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı’lara duyurulur.

 5.2. Etkinlik Düzenleyicisinin Hak ve Yükümlülükleri “Etkinlik düzenleyicisi aynı zamanda site kullanıcısı olabilir ancak etkinlik düzenleyen olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder”

a) ED site hizmetlerini ve platformunu kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm site kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.

b) ED işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamiyle gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

c) ED hiçbir şekilde site üzerinden legal olmayan etkinlikler düzenlemeyeceğini her etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve site kullanıcılarına veya EDİRNE GEZİ’e karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d) ED’nin rezervasyon satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, etkinlik katılımcıları tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya İf Yazılım tarafından taspit edilmediği takdirde, EDİRNE GEZİ tarafından, etkinlik gerçekleştikten sonra 5 iş günü içerisinde, ED’nin profil bilgilerinde belirtmiş olduğu IBAN numarasına transfer edilir. ED’nin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinlik katılımcılarına ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk katılımcılara karşı etkinlik düzenleyicisine aittir.

e) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri ED tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya etkinliğin başlaması ile birlikte site üzerinde bu
etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.

f) Etkinliğe ilişkin kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk etkinlik düzenleyicisine aittir.

g) Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Şirket’e ait değildir. Etkinlik düzenleyicisinin gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu mesafeli satıştan ve Tüketici haklarından EDİRNE GEZİ’nin bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece etkinlik düzenleyensorumludur. Şirket’in sitesi sadece etkinliklerin duyurulduğu bir platformdur ve kullanıcılarınbilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Şirket değildir.

h) If Yazılım etkinliklere kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi kendi sitesindeki platformu üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Kullanıcılara, etkinlik düzenleyicisine ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

i) Sitede bulunan rezervasyon ücretleri tamamen ED’ler tarafından belirlenmektedir. EDİRNE GEZİ’nin rezervasyon ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.

j) EDİRNE GEZİ, her bir rezervasyon karşılığında belirlemiş olduğu hizmet bedellerini, rezervasyon ücreti üzerine ekler ve kullanıcılara sunar.

k) Site üzerinde elde edilen hasılatın ED’lerin siteye kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 10 TL (Vergiler Dahil) olmalıdır.

l) Sitede ücretli etkinlik düzenleyebilmek için her bir etkinliğin kapasitesi minimum 5 kişi, rezervasyon ücretlerinin de minimum 2 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında etkinlik düzenlenemez.

m) Kapasitesi 5 kişi olan ve minimum 2 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda etkinlik gerçekleşse dahi, etkinlik iptal edilmiş sayılarak katılımıcılara ödemiş oldukları ücretlerden rezervasyon bedelleri iade edilir. Hizmet bedelleri iade edilmez. Katılımcı bu durumda EDİRNE GEZİ’DEN herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi etkinliklerin risk değerlendirmeleri katılımcıların sorumluluğundadır.

n) Fatura gönderimi için; toplam 49 TL + KDV tutarına kadar hizmet bedeli karşılığı fatura gönderimleri için 5,9 TL + KDV kargo ücreti Etkinlik Düzenleyicilerin hasılatından tahsil edilir. 50 TL + KDV ve üzeri hizmet bedeli karşılığı faturaların gönderimleri ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

6) Diğer Hükümler

6.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (EDİRNE GEZİ’nİN telif haklarına tabi çalışmalar) EDİRNE GEZİ’e ait olarak ve/veya EDİRNE GEZİ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, EDİRNE GEZİ Hizmet’lerini, EDİRNE GEZİ bilgilerini ve EDİRNE GEZİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan üremiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının EDİRNE GEZİ’nin Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı EDİRNE GEZİ’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) EDİRNE GEZİ’nin,EDİRNE GEZİ Hizmet’leri, EDİRNE GEZİ bilgileri, EDİRNE GEZİ telif haklarına tabi çalışmalar, EDİRNE GEZİ ticari markaları, EDİRNE GEZİ ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve knowhow’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri EDİRNE GEZİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, EDİRNE GEZİ, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EDİRNE GEZİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EDİRNE GEZİ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. EDİRNE GEZİ, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, EDİRNE GEZİ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, site hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) ED’lerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

e) ED’lerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

 

Sosyal Medyada Paylaşın
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter